2021-02-18 12:32:05

Pravila ponašanja za vrijeme trajanja potresa

U privitku ove obavijesti nalaze se pravila ponašanja za vrijeme trajanja potresa. 


Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška